ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “EMPLOYERʼS REQUIREMENTS DOCUMENT AND ASSOCIATED DOCUMENTS FOR SCHIMATARI REFUGEE SITE”

//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “EMPLOYERʼS REQUIREMENTS DOCUMENT AND ASSOCIATED DOCUMENTS FOR SCHIMATARI REFUGEE SITE”

Έργο

Πελάτης: Danish Refugee Council – DRC

Τοποθεσία: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, Εκπόνηση προμελέτης Αρχιτεκτονικών και Ειδικών Αρχιτεκτονικών, και Τεχνικών Προδιαγραφών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου με το σύστημα της Μελέτης/Κατασκευής.

Με τις υπηρεσίες που παρείχαμε στο παραπάνω Έργο θέσαμε τις βάσεις για την μετατροπή του υφιστάμενου ανενεργού λειτουργικά χώρου σε ένα χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει έναν αρκετά σημαντικό αριθμό προσφύγων ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες σε θέματα λειτουργικότητας και αισθητικής.