Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Βιάννου Νομού Ηρακλείου

//Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Βιάννου Νομού Ηρακλείου

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων Δήμου Βιάννου Νομού Ηρακλείου
30/3/2011

Το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βιάννου ολοκληρώθηκε επιτυχώς και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Απόφαση 625/54ΑΑ/30-03-2011.