ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

//ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Έργο

Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής

Τοποθεσία: Επαρχιακή οδός Πορταριάς – Σημάντρων, Ν. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Στατική μελέτη (08)

Οριστική Στατική Μελέτη γέφυρας στην επαρχιακή οδό Πορταριάς – Σημάντρων.
(03/2003 -04/2003)
Οριστική Στατική μελέτη
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη πλαισιωτής κατασκευής από Ο/Σ ανοίγματος l=»20,00m» και ύψους h=»7,00m» με επιφανειακή θεμελίωση από πέδιλα Ο/Σ.
Προϋπολογισμός Έργου:
200.000,00 €