ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ»

//ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ»

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Δ.Δ. Θέρμης, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατική Μελέτη (08)

Οριστική Στατική Μελέτη Τεχνικών και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Έργου: «Διευθέτηση ρεμάτων στο Δ.Δ. Θέρμης από οικισμό Θέρμης έως γήπεδο Τριαδίου».
(09/2003 -3/2011)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για τη στατική μελέτη των τεχνικών Τ1 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=»21,25m»), Τ3 (Β=4,50μ, Η=3,50μ, l=»22,60m»), Τ7 (Δίδυμος κιβωτιοειδής οχετός 2* (8,50Χ3,50), l=»11,00m»), Τ9/10 (Δίδυμος κιβωτιοειδής οχετός 2* (8,50Χ3,50), l=»25,60m»), ΤΠΕ1 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=»37,20m»), ΤΠΕ2 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=»14,60m»), ΤΠΕ4 (Β=5,00μ, Η=3,50μ, l=»30,00m»), Τ6.1 (Β=5,50μ, Η=3,50μ, l=»25,50m») και Τ6.2 (Β=11,00μ, Η=3,50μ, l=»65,25m») που προτείνονται στα πλαίσια της διευθέτησης ρεμάτων στο Δ.Δ. Θέρμης έως γήπεδο Τριαδίου.
Προϋπολογισμός Έργου:
450.000,00 €