ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GUY LAROCHE ΣΤΟ NOTOS GALLERIES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

//ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GUY LAROCHE ΣΤΟ NOTOS GALLERIES ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ