ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ Δ. ΑΣΚΙΟΥ

//ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ Δ. ΑΣΚΙΟΥ
1 53

Έργο

Πελάτης: Δήμος Ασκιού

Τοποθεσία: Δήμος Ασκιού, Νομός Κοζάνης

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου.

Μελέτη κτιρίου για τη στέγαση ΚΔΑΠ Δ. ΑΣΚIΟΥ.
(05/2008-12/2008)
Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο επιφάνειας 800τμ όπου θα στεγαστεί το ΚΔΑΠ Δ. Ασκιού.
Προϋπολογισμός Έργου:
350.000,00 €