ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΣΕΠΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)

//ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΣΕΠΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)
1 55

Έργο

Πελάτης: Δήμος Μακεδονίδος

Τοποθεσία: Δ.Δ. Ριζωμάτων, Ν. Ημαθίας

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Στατική (08) και Η/Μ μελέτη (09) και έκδοση οικοδομικής άδειας.

Μελέτη Κατασκευής Υποδομών στο Διεθνές Εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΣΕΠΑ Μακεδονίδος (Δ.Δ. Ριζωμάτων Ν. Ημαθίας).
(02/2002-02/2007)
Οριστική Στατική και Η/Μ μελέτη και έκδοση οικοδομικής άδειας.
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Πρόκειται για στατική μελέτη διώροφου κτιρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 1.200τμ στο οποίο θα στεγαστούν οι Υποδομές του Διεθνούς Εκπαιδευτικού κέντρου του ΕΣΕΠΑ Μακεδονίδος. Το κτίριο θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα και πολιτιστικές χρήσεις του Δήμου.
Προϋπολογισμός Έργου:
1.500.000,00 €