Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Μενηϊδας

//Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Μενηϊδας

Κτηματογράφηση & Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Μενηϊδας
30/5/2010

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ανάρτηση της κτηματογράφησης στο Δήμο Μενιήδας και αναμένεται η εντολή έναρξης της πολεοδομικής μελέτης.