ΚΟΖΑΝΗ

Έργο

Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

Τοποθεσία: Εορδαία Κοζάνης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Αρχιτεκτονικά (06)

Έργο 4: Ορυχείο Κυρίου Πεδίου- Τοπογραφική και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Διέυθυνσης του Κέντρου- Έλεγχος της Νομιμότητάς τους ως προς τις Πολεοδομικές Διατάξεις και εντοπισμός αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων- ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/11.