ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ »FRESH LINE» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

//ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ »FRESH LINE» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έργο

Πελάτης: Ιδιώτης

Τοποθεσία: Βέροια

 

Ανακαίνιση καταστήματος » Fresh Line» στο κέντρο της Βέροιας.

Μελέτη και επίβλεψη ανακαίνισης, κ. Καλογήρου Άρτεμις και κ. Κύρου Κατερίνα.