«Plunge» 14% in the construction of new homes in the first 6 months

//«Plunge» 14% in the construction of new homes in the first 6 months

«Plunge» 14% in the construction of new homes in the first 6 months
24/11/2016

«Plunge» 14% in the construction of new homes in the first 6 months.
http://www.b2green.gr/el/post/40838/voutia-14-tis-ekato-stin-kataskevi-neon-katoikion-to-proto-6mino