ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ARETHOYSA 1

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βόλβης (πρώην Δήμοι: Εγνατίας, Αρεθούσας, Απολλωνίας)

Τοποθεσία: Οικισμός Αρέθουσας, Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02)

Η Mελέτη Πολεοδόμησης των οικισμών του Δήμου Αρέθουσας, εκπονείται σύμφωνα με την από 27-04-2001 σύμβαση ανάμεσα στον πρώην Δήμο Αρέθουσας και τη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ.
Η Αρέθουσα, έδρα του πρώην Δήμου Αρέθουσας, είναι οικισμός προϋφιστάμενος του ’23, ο οποίος οριοθετήθηκε το 1988 με απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (αρ.5036 /14.12.1987 απόφαση, ΦΕΚ 30Δ΄/18.1.88). Ο οικισμός δεν παρουσιάζει γεωμετρική κανονικότητα και η χάραξη των οδών και των οικοδομικών τετραγώνων βασίζεται στις φυσικές κλίσεις του εδάφους. O πυρήνας του οικισμού είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένος, ενώ όσο πλησιάζουμε προς το όριο του οικισμού συναντώνται αρκετές αδόμητες εκτάσεις. Εκτός από την κατοικία διάσπαρτες στον οικισμό συναντώνται κάποιες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις.
Με την έγκριση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δ.Ε. Αρέθουσας θα επακολουθήσει εξέλιξη και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του οικισμού, ο οποίος θα υλοποιήσει και θα εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις του ΣΧΟΟΑΠ.