ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

//ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1 50

Έργο

Πελάτης: Δήμος Ορεστίδος

Τοποθεσία: Άργος Ορεστικό, Δήμος Ορεστίδος, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Κατηγορία Μελέτης: Οριστική Αρχιτεκτονική (06), Στατική (08) και Η/Μ Μελέτη (09) κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

 

Ανέγερση κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού.
(11/2008 -01/2009)
Άργος Ορεστικό, Δήμος Ορεστίδος, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για στατική μελέτη ισόγειου κτιρίου με τμήμα υπογείου (όπου θα εγκατασταθεί το λεβητοστάσιο), συνολικής επιφάνειας 800τμ, που προορίζεται για τη στέγαση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Άργος Ορεστικό.
Προϋπολογισμός Έργου:
1.970.000,00 €