ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ

image002432349

Έργο

Πελάτης: Δήμος Κασσάνδρας (πρώην Δήμοι: Κασσάνδρας, Παλλήνης)

Τοποθεσία: Οικισμός Μόλα Καλύβα, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02) – Γεωλογικά (20)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση του οικισμού της Μόλα Καλύβας, σύμφωνα με την από 25-5-2001 σύμβαση ανάμεσα στον τότε Δήμο Κασσάνδρας και της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης αποτύπωσης – κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και υψομετρικής μελέτης για τον οικισμό της Μόλα Καλύβας.
Η Μόλα Καλύβα, που αποτελούσε αρχικά το επίνειο του Κασσανδρηνού, εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Δ.Ε. Κασσάνδρας και αναπτύσσεται γραμμικά παράλληλα με τη θάλασσα. Το μεγαλύτερο τμήμα της βρίσκεται στα νότια της Επαρχιακής οδού και σημειώνει σχετικά ομαλό ανάγλυφο. Ο πυρήνας της Μόλα Καλύβας, που απλώνεται κατά μήκος της παραλίας, αποτελεί την πλέον πυκνοδομημένη και υποβαθμισμένη περιοχή του οικισμού. Το επίμηκες σχήμα του οικισμού οφείλεται τόσο στο ανάγλυφο του εδάφους όσο και στη παραθεριστική του χρήση. Στερούμενος σχεδιασμού, ο οικισμός αναπτύσσεται άναρχα με κύριο χαρακτηριστικό την παντελή έλλειψη κοινόχρηστων εκτάσεων, που εξηγείται και από την αρχική λειτουργία του οικισμού ως επίνειο του Κασσανδρηνού. Οι ακτές είναι αποκλεισμένες από τις ιδιοκτησίες που είναι πρώτες στη θάλασσα και έχουν παράνομα περιφράξει τα όριά τους και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω των απολήξεων των ρεμάτων στη θάλασσα, που λειτουργούν διττά και ως δρόμοι.
Η έγκριση του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Κασσάνδρας θα επιφέρει και την εξέλιξη και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του οικισμού, ο οποίος θα υλοποιήσει και θα εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ.