ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

//ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
image00923423

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αριστοτέλη (πρώην Δήμοι: Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων – Ακάνθου)

Τοποθεσία: Οικισμός Μεγάλης Παναγίας, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Πολεοδομικά (02)

Η Mελέτη αφορά στην πολεοδόμηση του οικισμού της Μεγάλης Παναγίας της Δ.Ε. Παναγίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του «Καποδιστριακού» Δήμου Παναγίας (2007), το οποίο τροποποίησε το Γ.Π.Σ. του 1998 (προδιαγραφές του Ν.1337/1983). Ο οικισμός είναι χαρακτηρισμένος ως προϋφιστάμενος του 1923 (ΦΕΚ 497Δ΄/1978) και αποτελείται από τον πυρήνα του με στενές οδούς και σοκάκια, ορισμένα δημοτικά και ιδιωτικά κτίρια με κάποια χαρακτηριστικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, καθώς και περιορισμένο αραιοδομημένο τμήμα του, το οποίο δεν έχει ανοικοδομηθεί, αφού πολλά γήπεδα είναι «τυφλά».

Η Mελέτη πολεοδόμησης αρχικά περιλαμβάνει τον προϋφιστάμενο του 1923 οικισμό και τις περιοχές των επεκτάσεων του Γ.Π.Σ. του 1998 (είχε αναρτηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο, είχαν υποβληθεί ενστάσεις και είχε γνωμοδοτήσει σχετικά ο μελετητής και ο Δήμος με απόφαση Δ.Σ.) και στη συνέχεια, μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. του 2007, συμπεριλαμβάνει λοιπές επεκτάσεις α΄ και β΄ κατοικίας, αλλά και μία ζώνη βιοτεχνίας (για τις νέες αυτές περιοχές εκπονήθηκε το Α΄ στάδιο της μελέτης πολεοδόμησης το έτος 2008, το οποίο έχει παραληφθεί από το Δήμο Παναγίας). Εκπονήθηκε εκ νέου το Β1΄ Στάδιο της μελέτης πολεοδόμησης (2009), τα παραδοτέα του οποίου, μετά την έγκρισή τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, διαβιβάσθηκαν το Μάρτιο του 2010 στο Δήμο για να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες ανάρτησης των ρυμοτομικών σχεδίων. Η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη προκάλεσε τις επιπτώσεις της στην εξέλιξη της μελέτης, και παρόλο τον ορισμό επιβλέποντα από το Δήμο Αριστοτέλη (2012), η προώθηση της μελέτης αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού θα δώσει ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., θα καλύψει τις οικιστικές ανάγκες, θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος (ειδικά των ρεμάτων και των δασικών εκτάσεων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση) και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ποιοτικό αστικό περιβάλλον που θα ικανοποιεί τόσο το μόνιμο, όσο και τον εποχικό πληθυσμό της περιοχής.