ΔΙΑΒΑΤΑ – Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ

//ΔΙΑΒΑΤΑ – Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Έργο

Πελάτης: ΕΥΔΕ Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Διαβατά-Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Στατικά (08) – Υδραυλικά (13) – Τοπογραφικά (16) – Γεωλογικά (20) – Περιβαλλοντικά (27)

Διευθέτηση – Οριοθέτηση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων αυτού κατάντη Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν.Χαλκηδόνας συμπεριλαμβανομένων του τεχνικού διάβασης της Εθνικής Οδού και των σιδηροδρομικών γραμμών και του συλλεκτήρα ομβρίων του οικισμού Μαγνησίας του Δημ. Διαμ. Ιωνίας του Δήμου Εχεδώρου.