ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΓΔ/Ε) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

//ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΓΔ/Ε) ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1-P1096997_2

Έργο

Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

Τοποθεσία: Αιγάλεω, Βόλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, Καρπενήσι, Κέρκυρα, Κορωπί, Μουδανιά, Σάμος, Σπάρτη

Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονική (06) – Ειδική Αρχιτεκτονική (07)