Υδραυλικές Μελέτες

/Υδραυλικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13) Μελέτη για την αντικατάσταση των Δικτύων Ύδρευσης στον οικισμό Αρέθουσας του Δήμου Αρέθουσας. (06/2007 – 08/2007) Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά στη βελτίωση υποδομών

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Οριστική μελέτη Αποκατάστασης των ΧΑΔΑ του Δήμου Αρέθουσας και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. (03/2006 – 07/2006) Η παρούσα μελέτη αφορά στην: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Ειρηνούπολης Τοποθεσία: Δήμος Ειρηνούπολης, Νομός Ημαθίας Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Μελέτη εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων του βιολογικού καθαρισμού Ειρηνούπολης Ν. Ημαθίας. (02/2005 – 07/2005) Οριστική Υδραυλική Μελέτη Οι Δήμοι Δοβρά, Ειρηνούπολης και Ανθεμίων στα πλαίσια της συνεργασίας

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θέρμης Τοποθεσία: Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης. (10/2004 – 03/2010) Οριστική Υδραυλική Μελέτη Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά την διευθέτηση των ρεμάτων περιοχής επέκτασης στο Δ.Δ.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Έργο Πελάτης: Δήμος Βασιλικών Τοποθεσία: Δ.Δ. Λιβαδιού, Δήμος Βασιλικών, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λιβαδιού Δήμου Βασιλικών. (05/2004 -07/2004) Οριστική Υδραυλική Μελέτη Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά τη βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Έργο Πελάτης: Δήμος Βασιλικών Τοποθεσία: Δ.Δ. Περιστεράς, Δήμος Βασιλικών, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Περιστεράς Δήμου Βασιλικών. (05/2004 -07/2004) Οριστική Υδραυλική Μελέτη Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που αφορά τη βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών) Τοποθεσία: Δήμος Θέρμης, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Διευθέτηση ρέματος στο Δ.Δ. Θέρμης από οικισμό Θέρμης έως γήπεδο Τριαδίου. (09/2003 – 03/2011) Οριστική Υδραυλική Μελέτη Πρόκειται για Υδραυλική Μελέτη που

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία:  Δ.Δ. Φιλαδελφείου, Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης:  Υδραυλική Μελέτη (13)   Αποτύπωση οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ.32, Ο.Τ.33, Ο.Τ.57, Ο.Τ.28, Ο.Τ.34 για καθορισμό και διευθέτηση ρέματος καθώς και διαμόρφωση του χώρου πλατείας Φιλαδελφείου, Δήμος

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Οικισμός Ανοιξιάς, Δ.Δ. Φιλαδελφείου, Δήμος Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13)   Αποτύπωση παρόχθιων οικοδομικών τετραγώνων και ρέματος Ανοιξιάς, Δήμος Αρέθουσας, για τη διευθέτηση και τη διαμόρφωση των περιμετρικών κοινόχρηστων εκτάσεων,