Συγκοινωνιακές Μελέτες

/Συγκοινωνιακές Μελέτες

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΙΓΚΡΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Θέση Μπιγκρού, Δήμος Αρέθουσας, Νομού Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας στη θέση Μπιγκρού μετά των προσβάσεων αυτής. (05/2000 – 09/2000) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των προσβάσεων

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έργο Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας Τοποθεσία: Μαυρούδας – Ξεροπόταμος, Δήμου Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)   Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας Μαυρούδας – Ξηροποτάμου μετά των προσβάσεων αυτής. (01/2000 – 05/2000) Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των