ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

//ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
image122211008

Έργο

Πελάτης: Δήμος Βόλβης (πρώην Δήμοι: Εγνατίας, Αρεθούσας, Απολλωνίας)

Τοποθεσία: Αρέθουσα Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλικά (13) – Τοπογραφικά (16) – Περιβαλλοντικά (27)

Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης και Οριστική μελέτη και τεύχη Δημοπράτησης αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Αρέθουσας.