«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Π. ΦΟΥΝΤΑ (ΘΕΣΗ ΝΤΟΥΡΑΚΙ – ΕΠΑΝΩΜΗ)»

//«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Π. ΦΟΥΝΤΑ (ΘΕΣΗ ΝΤΟΥΡΑΚΙ – ΕΠΑΝΩΜΗ)»
NHRAKLEIA003

Έργο

Πελάτης: Ιδιώτης

Τοποθεσία: Ντουράκι-Επανομή, Δήμος Θερμαϊκού, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Λιμενική Μελέτη (11)

 

«Αντιμετώπιση Διάβρωσης ακτής μπροστά από την ιδιοκτησία Π. Φουντά (θέση Ντουράκι-Επανωμή)»
(09/2006 – 10/2006)

Ακτομηχανική μελέτη με κατασκευή τοίχου από συρματόπλεκτα κιβώτια τοποθετούμενα κλιμακωτά, για την αντιστήριξη στο σύνολο του πρανούς και την αντιμετώπιση της Διάβρωσης της ακτής μπροστά από υφιστάμενη ιδιοκτησία. Για τις ανάγκες της μελέτης έγινε χρήση εξειδικευμένου λογισμικού με δυνατότητα εισαγωγής πεπερασμένων στοιχείων και προσομοίωσης της κατεύθυνσης των κυματισμών.
Προϋπολογισμός Έργου:
30.000,00 €