ΑΝΟΙΞΙΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

//ΑΝΟΙΞΙΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
image3633008

Έργο

Τοποθεσία: Ανοιξιά Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Αρχιτεκτονικά (06) – Ειδικά αρχιτεκτονικά (07) – Στατικά (08) – Υδραυλικά (13) – Τοπογραφικά (16) – Περιβαλλοντικά (27)

Αποτύπωση παρόχθιων οικοδομικών τετραγώνων και ρέματος Ανοιξιάς για τη διευθέτηση και τη διαμόρφωση των περιμετρικών κοινοχρήστων εκτάσεων, διαμόρφωση πλατείας – αμφιθέατρο, υδραυλική μελέτη ρέματος και στατική μελέτη κιβωτιοειδούς οχετού του Δήμου Αρέθουσας.