ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

//ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ