ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

//ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

Έργο

Πελάτης: ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

Τοποθεσία: Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ