gaia_logo2 spacer
Gr / En
spacer
υπηρεσίες
menu_left
spacer
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
spacer
gaiasa.gr
 
Ανακαινίσεις
menu_left
spacer
νέα
menu_left
spacer
spacer
spacer
news_center_path
spacer
spacer
news_center_path
spacer
spacer
spacer
vertical_path

Περιβαλλοντικές Μελέτες  

spacer
Σχετική νομοθεσία
next_2_title

Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27) οι οποίες αφορούν κυρίως σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι Μ.Π.Ε. απαιτούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων έργων και δραστηριοτήτων, εκπονούνται σήμερα πια σε ένα στάδιο, ταυτόχρονα με την οριστική μελέτη του προτεινόμενου έργου και εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Επίσης, απαιτούνται Μ.Π.Ε. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα έργο χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί, να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί και ανάλογα με το βαθμό των προτεινόμενων αλλαγών του, συντάσσεται και η αντίστοιχη Μ.Π.Ε. Η έγκριση μίας Μ.Π.Ε., μετά από διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσιοποίησης της μελέτης, καταλήγει στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου. Οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν ισχύ για μία δεκαετία και μετά, απαιτείται ανανέωσή τους. Για έργα που δεν επιφέρουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με πρόσφατες αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία (2011), δεν ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει από την Περιφέρεια τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, οι οποίες υποκαθιστούν ουσιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους.


Οι Σ.Μ.Π.Ε. εκπονούνται για προτεινόμενα σχέδια και προγράμματα, και όχι προτεινόμενα έργα, με ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής στο σχεδιασμό: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Μελέτες Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης κ.α. Οι Σ.Μ.Π.Ε. εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το αντικείμενο των μελετών αυτών είναι πολύπλοκο, καθώς τα σχέδια και προγράμματα που αξιολογούνται συχνά εμφανίζουν μία πολυπλοκότητα, αφού οι προτάσεις τους έχουν γενικό χαρακτήρα, ενώ πολλές φορές συγκρούονται και μεταξύ τους.


Επιπρόσθετα, το περιβαλλοντικό τμήμα παρέχει υποστήριξη στις μελέτες έργων υποδομών, καθώς και στις μελέτες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, συνεισφέροντας καθοριστικά σε ζητήματα που λαμβάνονται υπόψη από το σχεδιασμό, προκειμένου οι περιβαλλοντικές παράμετροι να λαμβάνονται υπόψη εξαρχής στο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικά στο τέλος. 


Το περιβαλλοντικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο διαθέτει βαθιά επιστημονική γνώση, είναι ενήμερο για την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ορθή ερμηνεία της, και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο τμήμα υπάρχει τακτική εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των μελετών, όσο και στη χρήση σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η άριστη και συνεχής συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, επιβλέποντες, αλλά και με την τοπική κοινωνία, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης πέρα από ποιοτικό να είναι και κοινά αποδεκτό.


Συντονιστής του τμήματος περιβαλλοντικών μελετών είναι ο Δρ. Οικονόμου Ευστάθιος.

spacer

Τα Έργα μας

spacer
spacer
gallery ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμός Ν.Ραιδεστού, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονήθηκε σε δύο στάδια, αφορά σε έργα διαπλάτυνσης υφιστάμενης αγροτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή, 250 μέτρα δυτικά του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Ν.Ραιδεστού. Η αγροτική...
path_horizontal
gallery ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμός Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Υδραυλικά (13) – Περιβαλλοντικά (27)

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονήθηκε σε δύο στάδια, αφορά σε έργα διευθέτησης της πεδινής κοίτης δύο ρεμάτων (ρέμα Βαθύλακκος, καθώς και ένας κλάδος του) στην περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλης του οικισμού της...
path_horizontal
gallery ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμοί Ν.Ραιδεστού – Ταγαράδων, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Περιβαλλοντικά (27)

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονείται σε δύο στάδια (προς το παρόν έχει εκπονηθεί μόνο το πρώτο, η Π.Π.Ε.), αφορά σε έργα διευθέτησης της πεδινής κοίτης, τμήματος μήκους περίπου 1.600 μέτρων, ενός ρέματος (Λυκόρεμα)...
path_horizontal
spacer
spacer
spacer

επικοινωνία

bottom_path spacer

εταιρεία

bottom_path spacer

υπηρεσίες

 
Μοναστηρίου 95
54627 Θεσσαλονίκη
Κερασούντος 45
Νέα Σμύρνη, Αθήνα
Τηλ.: 2310516732, 2310540107
Email: info@gaiasa.gr
Νέα
Πελάτες
Τα Έργα μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Επικαιρότητα
Επικοινωνία
Κτηματολόγιο
Χωροταξικές Μελέτες
Πολεοδομικές Μελέτες
Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
bottom_path spacer
Στατικές Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Συγκοινωνιακές Μελέτες
Λιμενικές Μελέτες
Υδραυλικές Μελέτες
bottom_path spacer
Τοπογραφικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Υπηρεσίες για ιδιώτες
Υπηρεσίες Συμβούλου
Μελέτες GIS - Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών
bottom_path spacer
Γεωλογικές Μελέτες

Valid HTML 4.01 Transitional
WCAG 2.0 (Level AA)
 
 
Κατασκευή ιστοσελίδων - Istopolis