gaia_logo2 spacer
Gr / En
spacer
υπηρεσίες
menu_left
spacer
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
left_path
spacer
gaiasa.gr
 
Ανακαινίσεις
menu_left
spacer
νέα
menu_left
spacer
spacer
spacer
news_center_path
spacer
spacer
news_center_path
spacer
spacer
spacer
vertical_path

Μελέτες GIS - Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών  

next_2_title

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και έχει ενσωματώσει την τεχνολογία αυτήν σε όλες τις μελέτες που εκπονεί πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές οδηγίες για την οργάνωση, διαχείριση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων (data & metadata).

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας υλοποιεί για ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μία ευρεία γκάμα εφαρμογών GIS όπως:
 • Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακά έντυπα), οργάνωσή τους σε Γεωβάσεις και εφαρμογή χωρικής ανάλυσης.
 • Ανάλυση οδικών δικτύων, χρονοαπόστάσεις, εύρεση βέλτιστης διαδρομής
 • Παραγωγή χαρτών - δεδομένων και πλήρης τεχνική υποστήριξη σε ορειβατικούς-σπηλαιολογικούς συλλόγους, ομάδες διάσωσης, φιλοζωικές οργανώσεις κ.α.(χαρτογράφηση σπηλαίων,στατιστικά στοιχεία σπηλαίων, ταξινόμηση-Προτεινόμενες ορειβατικές διαδρομές-στατιστικά στοιχεία διαδρομών, κλίση, μήκος χρόνος
 • Εφαρμογές GIS στη γεωργία (Γεωργία Ακρίβειας - Precision Farming)

 • Βαθμονομημένες χωροθετήσεις φωτοβολταικών συστημάτων (Έρευνα καταλληλότητας περιοχής για εγκατάσταση-κλίση, προσανατολισμός, έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία που θα περιγράφονται σε χάρτες ανάλυσης.Συνολική έρευνα νομικού και πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής.
 • Δημογραφικές στατιστικές αναλύσεις με χρήση GIS σε επίπεδο πόλεων και δημοτικών διαμερισμάτων (γεωγραφική αναφορά: το οικοδομικό τετράγωνο)
 • κ.α.

Παράλληλα έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια καταγραφής όλων των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας. Με αυτήν την προοπτική, η προσπάθεια αυτή έγινε Νόμος τους κράτους (Ν.3382/2010, ΦΕΚ 166Ά) με την οποία θεσπίστηκε η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ, www.inspire.okxe.gr, www.ypeka.gr). Η υλοποίηση αυτής της υποδομής αποτελεί στην ουσία εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe (Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών, Οδηγία 2007/2/EC INSPIRE) που ψηφίστηκε στις 14 Μαρτίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πνεύμα της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση έχουν δημιουργηθεί μερικές webGIS εφαρμογές προς ελεύθερη διάχυση και θέαση γεωχωρικών δεδομένων.

 • http://geodata.gov.gr/geodata - Beta εφαρμογή ελεύθερης θέασης και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.
 • http://amappl1.e-per.gr/public.php - Εθνικό δίκτυο πληροφοριών περιβάλλοντος-ΥΠΕΚΑ, γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με ατμόσφαιρα, νερά, θόρυβος, εξωτερικές καύσεις, καύσιμα, φύση, βιομηχανία, θέσεις Seveso, απόβλητα, έργα-δραστηριότητες, χωροταξία, επιθεωρητές περιβάλλοντος.
 • http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh?objtype=enexart - Εθνικό πληροφοριακό σύστημα ενέργεια-ΥΠΕΚΑ, γεωχωρικά δεδομένα σχετικά με νομοθεσία ενέργειας, ενεργειακά ισοζύγια, συγκεντρωτικά-αναλυτικά στοιχεία, ενεργειακοί χάρτες, χάρτες δυναμικού, ηλεκτρικό εθνικό δίκτυο, φυσικοί πόροι, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο.
 • http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx - Υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών ημ. Λήψης (2007-09) LSO-VLSO (0.5-0.2pixel size)-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 • http://www.hepos.gr/?Lang=GR - Διάθεση δορυφορικών δεδομένων από μόνιμους ή εικονικούς σταθμούς (RS-VRS) για γεωγραφικό προσδιορισμό θέσης σε ακρίβεια εκατοστού.
 • http://geo-ellanikos.aegean.gr/ideunivers - Ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure - SDI) για την ενίσχυση της πρόσβασης, ανταλλαγής και διαλειτουργικότητας του μεγάλου όγκου γεωαναφερόμενων δεδομένων που παράγονται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Το Πρόγραμμα, που συντονίζεται από τη Γραμματεία Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Καταλονίας
 • http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/egif - Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΠΗΔ) εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες - ΚτΠ.
 • http://web.gys.gr/GeoSearch - Γεωευρετήριο θέασης και χορήγησης γεωχωρικών δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
 • http://thyamis.itia.ntua.gr/Hydro_Base/ - Ο ιστοχώρος αυτός δίνει πρόσβαση σε υδρολογικά, μετεωρολογικά, υδρογεωλογικά και γεωγραφικά δεδομένα στην Ελλάδα, τα οποία προέρχονται από φορείς όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΔΕΗ, η ΕΜΥ, το Υπ. Γεωργίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Ε.Μ.Π - ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ.


spacer

Τα Έργα μας

spacer
spacer
gallery ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΑP, (TRANS ADRIATIC PIPELINE).

Πελάτης: Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG

Τοποθεσία: ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία Μελέτης: 16

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ως μέλος της κοινοπραξίας TOPMAPS (ΓΑΙΑ Α.Ε., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ Ε.Ε., GEOMATICS Α.Ε.) ανέλαβε την μελέτη κτηματογράφησης και εκπόνησης μελέτης κτηματολογίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου κατασκευής του...
path_horizontal
Tεχνική υποστήριξη Εργολάβου σύμπραξης Spiecapag - AKTOR για κατασκευή αγωγού ΤΑP

Πελάτης: Spiecapag Entrepose

Στις 13-4-2016 ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των εταιριών ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών - Geomatics S.A. και Spiecapag Entrepose - AKTOR για το έργο '' Provision of Surveying Services - Establishment of Control and Leveling Network...
path_horizontal
CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26 MUNICIPALITIES, IN ALBANIA0-Lot 5

Πελάτης: Δήμοι Ura Vajgurore, Polican, Skrapar, Gjirokaster

Μελέτη: Γενικά Χωροταξικά Σχέδια σε 4 Δήμους στην Αλβανία.   Στις 1-10-2016  πραγματοποιήθηκε επιτυχής ολοκλήρωση του έργου:   «CONSULTING SERVICES, FOR DRAFTING GENERAL LOCAL PLANS, FOR 26...
path_horizontal
spacer
spacer
spacer

επικοινωνία

bottom_path spacer

εταιρεία

bottom_path spacer

υπηρεσίες

 
Μοναστηρίου 95
54627 Θεσσαλονίκη
Κερασούντος 45
Νέα Σμύρνη, Αθήνα
Τηλ.: 2310516732, 2310540107
Email: info@gaiasa.gr
Νέα
Πελάτες
Τα Έργα μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Επικαιρότητα
Επικοινωνία
Κτηματολόγιο
Χωροταξικές Μελέτες
Πολεοδομικές Μελέτες
Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
bottom_path spacer
Στατικές Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Συγκοινωνιακές Μελέτες
Λιμενικές Μελέτες
Υδραυλικές Μελέτες
bottom_path spacer
Τοπογραφικές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Υπηρεσίες για ιδιώτες
Υπηρεσίες Συμβούλου
Μελέτες GIS - Υπηρεσίες Γεωχωρικών Πληροφοριών
bottom_path spacer
Γεωλογικές Μελέτες

Valid HTML 4.01 Transitional
WCAG 2.0 (Level AA)
 
 
Κατασκευή ιστοσελίδων - Istopolis