STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR LOCAL LOCATION STREET PLAN OF OPEN-AIR THEATER IN THE BARRIER OF THERMI

//STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR LOCAL LOCATION STREET PLAN OF OPEN-AIR THEATER IN THE BARRIER OF THERMI

Project

Client: Municipality of Thermi (former Municipalities of: Thermi, Vasilika)

Area: Barrier of Thermi, Municipality of Thermi , Regional Unit of Thessaloniki

Study Category: Environmental (27)

Η Mελέτη αναφέρεται στον περιβαλλοντικό προέλεγχο που προβλέπεται για σχέδια που καθορίζουν τα χρήση γης σε μία περιοχή σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την §1 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β΄/5-9-2006).
Το εν λόγω τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο αφορά στο σχεδιασμό του χώρου 31 στρεμμάτων περίπου, με σκοπό την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου του Δήμου Θέρμης.
Στόχος της είναι η συμβολή της στην υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών θεωρήσεων και παραμέτρων στην προετοιμασία και υιοθέτηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα,

Η Mελέτη, υπογραμμίζοντας σε στρατηγικό επίπεδο τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, συμβάλλει θετικά στη διαφάνεια, στην αξιοπιστία και στην ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα ακολουθηθεί, στο μέλλον, από κάθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί για τα επιμέρους έργα.
Χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» των προτεινόμενων έργων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου.