Τοπογραφικές Μελέτες

/Τοπογραφικές Μελέτες

HIGH PRECISION SURVEYING MEASUREMENTS OF SUBSIDENCE’S AND CURVATURE/PERPENDICULARITY OF DIESEL TANKS DURING A HYDRAULIC TEST

Project Client: ELPEDISON POWER S.A. Area:  ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ELPEDISON POWER S.A Study Category: Τοπογραφικές (16) Προσφάτως ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ της εταιρίας μας και της εταιρίας ELPEDISON POWER S.A. με αντικείμενο την